Rainshower , Power&Soul, Euphoria ja Tempesta ovat valmistettuja Lahrissa Etelä-Saksassa.

Saksalaiset innovaatiot ovat aina olleet merkittävä tekijä GROHE-suihkujen menestyksessä. GROHE on valmistanut suihkuja Lahrissa, Schwarzwaldin alueella, 1970-luvulta lähtien. Jokaisen suihkun valmistuksessa hyödynnetään pitkältä ajalta saavutettua tietoa ja taitoa suihkujen valmistuksessa.

Alkaen ruiskuvalutuksessa ja hitsauksesta tuotteiden kokoamiseen, laaduntarkkailuun ja pakkaukseen - GROHEn todistetusti ammattitaitoista ja laadukasta osaamista valmistusprosessin jokaisessa eri vaiheessa. Tämä on periaate, jolla myös tuotantolaitoksemme Lahrissa toimii voidaksemme auttaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaitamme ympäri maailmaa.